Šta je Evropski Identitet

Šta je Evropski Identitet?

EVROPSKI IDENTIT je međunarodno kulturno udruženje koje „teži pospješivanju poznavanja, širenja i produbljivanja istorijskih, kulturnih i duhovnih korjena Evrope, koja se ne doživljava samo kao geografski pojam, već kao duboki identitet…Udruženje, dakle, ima namjeru da preduzme svaku neophodnu i cjelishodnu inicijativu, na kulturnom, društvenom i političkom planu pridržavajući se načela Socijalne pravde, zaštite i unaprjeđenja konkretnih sloboda, javnog dobra naroda i solidarnosti, koji su svojstveni i karakteristični za evropsku tradiciju, kako bi valorizovala različite aspekte ovog identita kao pokretača prije svega italijanskog društva i Evropske zajednice, a potom i čitavog savremenog svijeta i kao instrumenta za suočavanje sa problemima koje stvaraju globalizacija kulture i tržišta, novi oblici siromaštva, devastacija prirodne sredine i moralno propadanje, ekspolatacija i otuđenje, proces sekularizacije, potreba zaštite porodice kao osnovne ćelije društva i prava na život u svim njegovim aspektima, potreba za pospješivanjem, obezbjeđivanjem i razvojem prirodnih ljudskih zajednica za organski rast društva. (iz 3. člana statuta)

 

Udruženje EVROPSKI IDENTITET osnovano je 1997 i djeluje prvenstveno zahvaljujući pažljivo probranim volonterima, kroz obuku i informisanje širokog opsega, koji obuhvataju kako organizaciju kurseva, seminara i skupova tako i štampanje i difuziju brošura i knjiga. Udruženje je sasvim nezavisno od ideologija i partija i u potpunosti se samostalno finansira.  Prvi Predsjednik Osnovač udruženja Evropski identitet bio je profesor Franko Kardini, predavač Istorije srednjeg vijeka na Univerzitetu u Firenci i San Marinu.

 

Udruženje EVROPSKI IDENTITET raščlanjeno je na regionalne oblasti djelovanja i pod upravom je Predsjedničkog savjeta na čijem je čelu Predsjednik Udruženja. Treći predsjednik međunarodnog kulturnog udruženja EVROPSKI IDENTITET nakon Franka Kardinija i Frančeska Marije Anjoli je konzul i profesor Adolfo Morganti, Predsjednik Institita za Istorijsko-Političke studije San Marina (I.S.S.Po.S.)

Lascia un Commento